Journal Articles

Years 2011 – 2024

 1. Xiaomeng Dou, Tao Yan, Lixiang Qian, Huaming Hou, Miguel Lopez-Haro, Carlo Marini, Giovanni Agostini, Debora M Meira, Xiangjie Zhang, Liang Zhang, Zhi Cao, Lichen Liu: Regioselective hydroformylation with subnanometre Rh clusters in MFI zeolite. In: Nature Catalysis, Forthcoming, ISSN: 2520-1158.
 2. Peng Yin, Xiangfu Niu, Shuo-bin Li, Kai Chen, Xi Zhang, Ming Zuo, Liang Zhang, Hai-Wei Liang: Machine-learning-accelerated design of high-performance platinum intermetallic nanoparticle fuel cell catalysts. In: Nature Communications, vol. 15, iss. 1, pp. 415, 2024, ISSN: 2041-1723.
 3. Ningyue Chen, Shuwei Li, Peng Zhao, Ran Liu, Yu Xie, Jin-Liang Lin, Christian A. Nijhuis, Bingqian Xu, Liang Zhang, Huaping Xu, Yuan Li: Extreme Long-Lifetime Self-Assembled Monolayer for Air-Stable Molecular Junctions. In: Science Advances, vol. 9, iss. 42, pp. eadh3412, 2023.
 4. Tang, Tang, Liu, XiaoZhi, Luo, Xuan, Xue, Zhuangzhuang, Pan, Hai-Rui, Fu, Jiaju, Yao, Ze-Cheng, Jiang, Zhe, Lyu, Zhen-Hua, Zheng, Lirong, Su, Dong, Zhang, Jia-Nan, Zhang, Liang, Hu, Jin-Song: Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation. In: Journal of the American Chemical Society, vol. 145, no. 25, pp. 13805–13815, 2023.
 5. Xin Geng, Shuwei Li, Jaeyoung Heo, Yi Peng, Wenhui Hu, Yanchao Liu, Jier Huang, Yang Ren, Dongsheng Li, Liang Zhang, Long Luo: Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity. In: Advanced Functional Materials, pp. 2204169, 2022.
 6. Xin Geng, Shuwei Li, Lalani Mawella-Vithanage, Tao Ma, Mohamed Kilani, Bingwen Wang, Lu Ma, Chathuranga C Hewa-Rahinduwage, Alina Shafikova, Eranda Nikolla, Guangzhao Mao, Stephanie L. Brock, Liang Zhang, Long Luo: Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO2 sensing. In: Nature communications, vol. 12, no. 1, pp. 1-11, 2021.
 7. Chathuranga C Hewa-Rahinduwage, Xin Geng, Karunamuni L Silva, Xiangfu Niu, Liang Zhang, Stephanie L Brock, Long Luo: Reversible Electrochemical Gelation of Metal Chalcogenide Quantum Dots. In: Journal of the American Chemical Society, vol. 142, no. 28, pp. 12207–12215, 2020, ISSN: 0002-7863.
 8. Liang Zhang, Abhinav S Raman, Aleksandra Vojvodic: Reviving Inert Oxides for Electrochemical Water Splitting by Subsurface Engineering. In: Chemistry of Materials, vol. 32, no. 13, pp. 5569–5578, 2020, ISSN: 0897-4756.
 9. A R Akbashev, L Zhang, J T Mefford, J Park, B Butz, H Luftman, W C Chueh, A Vojvodic: Activation of ultrathin SrTiO 3 with subsurface SrRuO 3 for the oxygen evolution reaction. In: Energy & Environmental Science, vol. 11, no. 7, pp. 1762–1769, 2018, ISSN: 1754-5692.
 10. Liang Zhang, Graeme Henkelman: Computational Design of Alloy-Core@Shell Metal Nanoparticle Catalysts. In: ACS Catalysis, vol. 5, no. 2, pp. 655–660, 2015, ISSN: 2155-5435.
 11. Liang Zhang, Samuel T Chill, Graeme Henkelman: Distributed replica dynamics. In: The Journal of Chemical Physics, vol. 143, no. 17, pp. 174112, 2015, ISSN: 0021-9606.
 12. Liang Zhang, Ravikumar Iyyamperumal, David F Yancey, Richard M Crooks, Graeme Henkelman: Design of Pt-Shell Nanoparticles with Alloy Cores for the Oxygen Reduction Reaction. In: ACS Nano, vol. 7, no. 10, pp. 9168–9172, 2013, ISSN: 1936-0851.

2024

1.

Li, Yaqiong; Luo, Xuan; Zhang, Fang; Sun, Zhiyi; Wei, Zihao; Deng, Ziwei; Zhan, Ziheng; Zhao, Chaofeng; Sun, Qi; Zhang, Liang; Chen, Wenxing; Li, Sheng-Hua; Pang, Si-Ping

Precisely Constructing Charge-Asymmetric Dual-Atom Fe Sites Supported on Hollow Porous Carbon Spheres for Efficient Oxygen Reduction Journal Article Forthcoming

In: Energy & Environmental Science, Forthcoming, ISSN: 1754-5692.

Abstract | Links | BibTeX

2.

Dou, Xiaomeng; Yan, Tao; Qian, Lixiang; Hou, Huaming; Lopez-Haro, Miguel; Marini, Carlo; Agostini, Giovanni; Meira, Debora M; Zhang, Xiangjie; Zhang, Liang; Cao, Zhi; Liu, Lichen

Regioselective hydroformylation with subnanometre Rh clusters in MFI zeolite Journal Article Forthcoming

In: Nature Catalysis, Forthcoming, ISSN: 2520-1158.

Abstract | Links | BibTeX

Regioselective hydroformylation with subnanometre Rh clusters in MFI zeolite
3.

Shao, RuYang; Niu, Xiangfu; Xu, XiaoChu; Zhou, Zhen-Hua; Chu, Shengqi; Tong, Lei; Zhang, Liang; Liang, HaiWei

Enhancing Surface Strain of Intermetallic Fuel Cell Catalysts by Composition-Induced Phase Transition Journal Article

In: Nano Lett, vol. 24, iss. 18, pp. 5578–5584, 2024, ISSN: 1530-6992.

Abstract | Links | BibTeX

Enhancing Surface Strain of Intermetallic Fuel Cell Catalysts by Composition-Induced Phase Transition
4.

Chen, Changli; Chai, Jing; Sun, Mengru; Guo, Tianqi; Lin, Jie; Zhou, Yurong; Sun, Zhiyi; Zhang, Fang; Zhang, Liang; Chen, Wenxing; Li, Yujing

An asymmetrically coordinated ZnCoFe hetero-trimetallic atom catalyst enhances the electrocatalytic oxygen reaction Journal Article

In: Energy & Environmental Science, vol. 17, iss. 6, pp. 2298-2308, 2024, ISSN: 1754-5692.

Abstract | Links | BibTeX

An asymmetrically coordinated ZnCoFe hetero-trimetallic atom catalyst enhances the electrocatalytic oxygen reaction
5.

Sui, Rui; Chai, Jing; Liu, Xuerui; Pei, Jiajing; Zhang, Xuejiang; Wang, Xingdong; Wang, Yu; Dong, Juncai; Zhu, Wei; Chen, Wenxing; Zhang, Liang; Zhuang, Zhongbin

Introducing highly polarizable cation in M-N-C type catalysts to boost their oxygen reduction reaction performance Journal Article

In: Applied Catalysis B: Environmental, vol. 341, pp. 123251, 2024, ISSN: 0926-3373.

Abstract | Links | BibTeX

Introducing highly polarizable cation in M-N-C type catalysts to boost their oxygen reduction reaction performance
6.

Yin, Peng; Niu, Xiangfu; Li, Shuo-bin; Chen, Kai; Zhang, Xi; Zuo, Ming; Zhang, Liang; Liang, Hai-Wei

Machine-learning-accelerated design of high-performance platinum intermetallic nanoparticle fuel cell catalysts Journal Article

In: Nature Communications, vol. 15, iss. 1, pp. 415, 2024, ISSN: 2041-1723.

Abstract | Links | BibTeX

Machine-learning-accelerated design of high-performance platinum intermetallic nanoparticle fuel cell catalysts

2023

1.

Gu, Hongfei; Li, Jiani; Niu, Xiangfu; Lin, Jie; Chen, Li-Wei; Zhang, Zedong; Shi, Ziqian; Sun, Zhiyi; Liu, Qingqing; Zhang, Peng; Yan, Wensheng; Wang, Yu; Zhang, Liang; Li, Pengfei; Li, Xinyuan; Wang, Dingsheng; Yin, Penggang; Chen, Wenxing

Symmetry-Breaking -Block Antimony Single Atoms Trigger N-Bridged Titanium Sites for Electrocatalytic Nitrogen Reduction with High Efficiency Journal Article

In: ACS Nano, 2023, ISSN: 1936-086X.

Abstract | Links | BibTeX

Symmetry-Breaking -Block Antimony Single Atoms Trigger N-Bridged Titanium Sites for Electrocatalytic Nitrogen Reduction with High Efficiency
2.

Chen, Ningyue; Li, Shuwei; Zhao, Peng; Liu, Ran; Xie, Yu; Lin, Jin-Liang; Nijhuis, Christian A.; Xu, Bingqian; Zhang, Liang; Xu, Huaping; Li, Yuan

Extreme Long-Lifetime Self-Assembled Monolayer for Air-Stable Molecular Junctions Journal Article

In: Science Advances, vol. 9, iss. 42, pp. eadh3412, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Extreme Long-Lifetime Self-Assembled Monolayer for Air-Stable Molecular Junctions
3.

Peng, Wuxian; Chen, Ningyue; Wang, Caiyun; Xie, Yu; Qiu, Shengzhe; Li, Shuwei; Zhang, Liang; Li, Yuan

Fine-Tuning the Molecular Design for High-Performance Molecular Diodes Based on Pyridyl Isomers Journal Article

In: Angewandte Chemie International Edition, vol. 62, iss. 34, pp. e202307733, 2023, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Fine-Tuning the Molecular Design for High-Performance Molecular Diodes Based on Pyridyl Isomers
4.

Tang, Tang; Liu, XiaoZhi; Luo, Xuan; Xue, Zhuangzhuang; Pan, Hai-Rui; Fu, Jiaju; Yao, Ze-Cheng; Jiang, Zhe; Lyu, Zhen-Hua; Zheng, Lirong; Su, Dong; Zhang, Jia-Nan; Zhang, Liang; Hu, Jin-Song

Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 145, no. 25, pp. 13805–13815, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation
5.

Wan, Hongliu; Qian, Lixiang; Gong, Nengfeng; Hou, Huaming; Dou, Xiaomeng; Zheng, Lirong; Zhang, Liang; Liu, Lichen

Size-Dependent Structures and Catalytic Properties of Supported Bimetallic PtSn Catalysts for Propane Dehydrogenation Reaction Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 13, no. 11, pp. 7383-7394, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Size-Dependent Structures and Catalytic Properties of Supported Bimetallic PtSn Catalysts for Propane Dehydrogenation Reaction
6.

Gu, Hongfei; Yue, Wence; Hu, Jingqi; Niu, Xiangfu; Tang, Hao; Qin, Fengjuan; Li, You; Yan, Qing; Liu, Xinman; Xu, Wenjing; Sun, Zhiyi; Liu, Qingqing; Yan, Wensheng; Zheng, Lirong; Wang, Yu; Wang, Hua; Li, Xinyuan; Zhang, Liang; Xia, Guangming; Chen, Wenxing

Asymmetrically Coordinated Cu–N1C2 Single-Atom Catalyst Immobilized on Ti3C2Tx MXene as Separator Coating for Lithium–Sulfur Batteries Journal Article

In: Advanced Energy Materials, vol. 13, iss. 20, pp. 2204014, 2023, ISSN: 1614-6832.

Abstract | Links | BibTeX

Asymmetrically Coordinated Cu–N1C2 Single-Atom Catalyst Immobilized on Ti3C2Tx MXene as Separator Coating for Lithium–Sulfur Batteries
7.

Li, Xinyuan; Zhuang, Zechao; Chai, Jing; Shao, Ruiwen; Wang, Junhui; Jiang, Zhuoli; Zhu, Shuwen; Gu, Hongfei; Zhang, Jian; Ma, Zhentao; Zhang, Peng; Yan, Wensheng; Zheng, Lirong; Wu, Kaifeng; Zheng, Xusheng; Zhang, Liang; Zhang, Jiatao; Wang, Dingsheng; Chen, Wenxing; Li, Yadong

Atomically Strained Metal Sites for Highly Efficient and Selective Photooxidation Journal Article

In: Nano Letters, vol. 23, iss. 7, pp. 2905-2914, 2023, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Atomically Strained Metal Sites for Highly Efficient and Selective Photooxidation
8.

Zhang, Xin; Wang, Cui; Chen, Kai; Clark, Adam H.; Hübner, René; Zhan, Jinhua; Zhang, Liang; Eychmüller, Alexander; Cai, Bin

Optimizing the Pd Sites in Pure Metallic Aerogels for Efficient Electrocatalytic H2O2 Production Journal Article

In: Advanced Materials, vol. 35, iss. 14, pp. 2211512, 2023, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Optimizing the Pd Sites in Pure Metallic Aerogels for Efficient Electrocatalytic H2O2 Production
9.

Li, Xing; Cheng, Shaobo; He, Yanghua; Qian, Lixiang; Zakharov, Dmitri; Wu, Gang; Shan, Chongxin; Zhang, Liang; Su, Dong

Revealing the dynamics of the alloying and segregation of Pt-Co nanoparticles via in-situ environmental transmission electron microscopy Journal Article

In: Nano Research, vol. 16, iss. 2, pp. 3055-3062, 2023, ISSN: 1998-0000.

Abstract | Links | BibTeX

Revealing the dynamics of the alloying and segregation of Pt-Co nanoparticles via in-situ environmental transmission electron microscopy

2022

1.

Gong, Shuyan; Sun, Mingze; Lee, Yi-Yang; Becknell, Nigel; Zhang, Jiangwei; Wang, Zhongqi; Zhang, Liang; Niu, Zhiqiang

Bulk-like Pt(100)-oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction Journal Article

In: Angewandte Chemie International Edition, vol. 62, no. 4, pp. e202214516, 2022, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Bulk-like Pt(100)-oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction
2.

Tang, Hao; Gu, Hongfei; Li, Zheyu; Chai, Jing; Qin, Fengjuan; Lu, Chenqi; Yu, Jiayu; Zhai, Huazhang; Zhang, Liang; Li, Xinyuan; Chen, Wenxing

Engineering the Coordination Interface of Isolated Co Atomic Sites Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction Journal Article

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 14, no. 41, pp. 46401–46409, 2022, ISSN: 1944-8252.

Abstract | Links | BibTeX

Engineering the Coordination Interface of Isolated Co Atomic Sites Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction
3.

Chao, Tingting; Luo, Xuan; Zhu, Mengzhao; Hu, Yanmin; Zhang, Yida; Qu, Yunteng; Peng, Hantao; Shen, Xiaoshuang; Zheng, Xusheng; Zhang, Liang; Hong, Xun

The Promoting Effect of Interstitial Hydrogen on the Oxygen Reduction Performance of PtPd Alloy Nanotubes for Fuel Cells Journal Article

In: Nano Research, vol. 16, iss. 2, pp. 2366-2372, 2022, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

The Promoting Effect of Interstitial Hydrogen on the Oxygen Reduction Performance of PtPd Alloy Nanotubes for Fuel Cells
4.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Mei, Zhi; Li, Dongsheng; Zhang, Liang; Luo, Long

Ultrafast metal oxide reduction at Pd/PdO2 interface enables one-second hydrogen gas detection under ambient conditions Journal Article

In: Nano Research, vol. 16, iss. 1, pp. 1149-1157, 2022, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Ultrafast metal oxide reduction at Pd/PdO2 interface enables one-second hydrogen gas detection under ambient conditions
5.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Heo, Jaeyoung; Peng, Yi; Hu, Wenhui; Liu, Yanchao; Huang, Jier; Ren, Yang; Li, Dongsheng; Zhang, Liang; Luo, Long

Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity Journal Article

In: Advanced Functional Materials, pp. 2204169, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity
6.

Wu, Xinbin; Yu, Wei; Xu, Wei; Zhang, Yujun; Guan, Shundong; Zhang, Zheng; Li, Shuwei; Wang, Huanchun; Wang, Xuanjun; Zhang, Liang; Nan, Ce-Wen; Li, Liangliang

Balancing oxygen evolution reaction and oxygen reduction reaction processes in Li–O2 batteries through tuning the bond distances of RuO2 Journal Article

In: Composites Part B: Engineering, vol. 234, pp. 109727, 2022, ISSN: 1359-8368.

Abstract | Links | BibTeX

Balancing oxygen evolution reaction and oxygen reduction reaction processes in Li–O2 batteries through tuning the bond distances of RuO2

2021

1.

Geng, Xin; Liu, Xiaolong; Mawella-Vithanage, Lalani; Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Zhang, Liang; Brock, Stephanie L; Tan, Ting; Luo, Long

Photoexcited NO2 Enables Accelerated Response and Recovery Kinetics in Light-Activated NO2 Gas Sensing Journal Article

In: ACS Sensors, vol. 0, no. 0, pp. null, 2021, (PMID: 34784175).

Abstract | Links | BibTeX

Photoexcited NO2 Enables Accelerated Response and Recovery Kinetics in Light-Activated NO2 Gas Sensing
2.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Mawella-Vithanage, Lalani; Ma, Tao; Kilani, Mohamed; Wang, Bingwen; Ma, Lu; Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Shafikova, Alina; Nikolla, Eranda; Mao, Guangzhao; Brock, Stephanie L.; Zhang, Liang; Luo, Long

Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO2 sensing Journal Article

In: Nature communications, vol. 12, no. 1, pp. 1-11, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO2 sensing
3.

Zhou, Chenhui; Zhao, Siming; Meng, Haibing; Han, Ying; Jiang, Qinyuan; Wang, Baoshun; Shi, Xiaofei; Zhang, Wenshuo; Zhang, Liang; Zhang, Rufan

RuCoOx Nanofoam as a High-Performance Trifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zinc–Air Batteries and Water Splitting Journal Article

In: Nano Letters, vol. 21, no. 22, pp. 9633-9641, 2021, (PMID: 34761938).

Abstract | Links | BibTeX

RuCoOx Nanofoam as a High-Performance Trifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zinc–Air Batteries and Water Splitting
4.

Guo, Xia; Liao, Hongwei; Tian, Jiaming; Yang, Chuang; Xia, Fan; Liang, Wenshi; Wang, Nan; Li, Pin; Zhang, Bo; Gong, Linji; Hu, Xi; Zhang, Liang; Li, Fangyuan; Ling, Daishun

A bimetallic nanocatalyst for light-free oxygen sensitization therapy Journal Article

In: Cell Reports Physical Science, vol. 2, no. 8, pp. 100538, 2021, ISSN: 2666-3864.

Abstract | Links | BibTeX

A bimetallic nanocatalyst for light-free oxygen sensitization therapy

2020

1.

Zhang, Liang; Ng, May Ling; Vojvodic, Aleksandra

Role of Undercoordinated Sites for the Catalysis in Confined Spaces Formed by Two-Dimensional Material Overlayers Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 11, no. 21, pp. 9400–9407, 2020, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Role of Undercoordinated Sites for the Catalysis in Confined Spaces Formed by Two-Dimensional Material Overlayers
2.

Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Geng, Xin; Silva, Karunamuni L; Niu, Xiangfu; Zhang, Liang; Brock, Stephanie L; Luo, Long

Reversible Electrochemical Gelation of Metal Chalcogenide Quantum Dots Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 142, no. 28, pp. 12207–12215, 2020, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Reversible Electrochemical Gelation of Metal Chalcogenide Quantum Dots
3.

Zhang, Liang; Raman, Abhinav S; Vojvodic, Aleksandra

Reviving Inert Oxides for Electrochemical Water Splitting by Subsurface Engineering Journal Article

In: Chemistry of Materials, vol. 32, no. 13, pp. 5569–5578, 2020, ISSN: 0897-4756.

Abstract | Links | BibTeX

Reviving Inert Oxides for Electrochemical Water Splitting by Subsurface Engineering
4.

Wang, Yongchen; Chen, Shutang; Wang, Xudong; Rosen, Adam; Beatrez, William; Sztaberek, Lukasz; Tan, Haiyan; Zhang, Liang; Koenigsmann, Christopher; Zhao, Jing

Composition-Dependent Oxygen Reduction Reaction Activity of Pt-Surfaced PtNi Dodecahedral Nanoframes Journal Article

In: ACS Applied Energy Materials, vol. 3, no. 1, pp. 768–776, 2020, ISSN: 2574-0962.

Abstract | Links | BibTeX

Composition-Dependent Oxygen Reduction Reaction Activity of Pt-Surfaced PtNi Dodecahedral Nanoframes
5.

Johnson, Luke R; Sridhar, Sudiksha; Zhang, Liang; Fredrickson, Kurt D; Raman, Abhinav S; Jang, Joonbaek; Leach, Connor; Padmanabhan, Ashwin; Price, Christopher C; Frey, Nathan C; Raizada, Abhishek; Rajaraman, Vishwanathan; Saiprasad, Sai Aparna; Tang, Xiaoxin; Vojvodic, Aleksandra

MXene Materials for the Electrochemical Nitrogen Reduction—Functionalized or Not? Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 10, no. 1, pp. 253–264, 2020, ISSN: 2155-5435.

Abstract | Links | BibTeX

MXene Materials for the Electrochemical Nitrogen Reduction—Functionalized or Not?
6.

Sui, Ran; Liang, Wenkai; Zhang, Liang; Mantzaras, John; Law, Chung K

Kinetic interactions between H2 and CO in catalytic oxidation over PdO Journal Article

In: Combustion and Flame, vol. 211, pp. 270–280, 2020, ISSN: 00102180.

Abstract | Links | BibTeX

Kinetic interactions between H2 and CO in catalytic oxidation over PdO
7.

Zhang, Xue; Han, Jian; Niu, Xiangfu; Xin, Chengzhou; Xue, Chuanjiao; Wang, Shuo; Shen, Yang; Zhang, Liang; Li, Liangliang; Nan, Ce‐Wen

High Cycling Stability for Solid‐State Li Metal Batteries via Regulating Solvation Effect in Poly(Vinylidene Fluoride)‐Based Electrolytes Journal Article

In: Batteries & Supercaps, 2020, ISSN: 2566-6223.

Abstract | Links | BibTeX

High Cycling Stability for Solid‐State Li Metal Batteries via Regulating Solvation Effect in Poly(Vinylidene Fluoride)‐Based Electrolytes

2019

1.

Curto, Anthony; Sun, Zhaozong; Rodríguez-Fernández, Jonathan; Zhang, Liang; Parikh, Ayush; Tan, Ting; Lauritsen, Jeppe V; Vojvodic, Aleksandra

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111) Journal Article

In: Nano Research, vol. 12, no. 9, pp. 2364–2372, 2019, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111)
2.

Cheng, Yuan; Raman, Abhinav S; Paige, Julian; Zhang, Liang; Sun, Danyi; Chen, Mavis U; Vojvodic, Aleksandra; Gorte, Raymond J; Vohs, John M

Enhancing Oxygen Exchange Activity by Tailoring Perovskite Surfaces Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 10, no. 14, pp. 4082–4088, 2019, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Enhancing Oxygen Exchange Activity by Tailoring Perovskite Surfaces
3.

Rodríguez-Fernández, Jonathan; Sun, Zhaozong; Zhang, Liang; Tan, Ting; Curto, Anthony; Fester, Jakob; Vojvodic, Aleksandra; Lauritsen, Jeppe V

Structural and electronic properties of Fe dopants in cobalt oxide nanoislands on Au(111) Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 150, no. 4, pp. 041731, 2019, ISSN: 0021-9606.

Abstract | Links | BibTeX

Structural and electronic properties of Fe dopants in cobalt oxide nanoislands on Au(111)
4.

Kwak, D; Wang, M J; Koski, K J; Zhang, L; Sokol, H; Maric, R; Lei, Y

Molybdenum Trioxide (alpha-MoO3) Nanoribbons for Ultrasensitive Ammonia (NH3) Gas Detection: Integrated Experimental and Density Functional Theory Simulation Studies (vol 11, pg 10697, 2019) Journal Article

In: Acs Applied Materials & Interfaces, vol. 11, no. 40, pp. 37379, 2019, ISBN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Molybdenum Trioxide (alpha-MoO3) Nanoribbons for Ultrasensitive Ammonia (NH3) Gas Detection: Integrated Experimental and Density Functional Theory Simulation Studies (vol 11, pg 10697, 2019)

2018

1.

Akbashev, A R; Zhang, L; Mefford, J T; Park, J; Butz, B; Luftman, H; Chueh, W C; Vojvodic, A

Activation of ultrathin SrTiO 3 with subsurface SrRuO 3 for the oxygen evolution reaction Journal Article

In: Energy & Environmental Science, vol. 11, no. 7, pp. 1762–1769, 2018, ISSN: 1754-5692.

Abstract | Links | BibTeX

Activation of ultrathin SrTiO 3 with subsurface SrRuO 3 for the oxygen evolution reaction
2.

Lucci, Felicia R; Zhang, Liang; Thuening, Theodore; Uhlman, Matthew B; Schilling, Alex C; Henkelman, Graeme; Sykes, E Charles H.

The effect of single pd atoms on the energetics of recombinative O2 desorption from Au(111) Journal Article

In: Surface Science, vol. 677, pp. 296 - 300, 2018, ISSN: 0039-6028.

Abstract | Links | BibTeX

The effect of single pd atoms on the energetics of recombinative O2 desorption from Au(111)

2017

1.

Shin, Kihyun; Zhang, Liang; An, Hyesung; Ha, Hyunwoo; Yoo, Mi; Lee, Hyuck Mo; Henkelman, Graeme; Kim, Hyun You

Interface engineering for a rational design of poison-free bimetallic CO oxidation catalysts Journal Article

In: Nanoscale, vol. 9, no. 16, pp. 5244–5253, 2017, ISSN: 2040-3364.

Abstract | Links | BibTeX

Interface engineering for a rational design of poison-free bimetallic CO oxidation catalysts

2016

1.

Corona, Benjamin; Howard, Marco; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Computational screening of core@shell nanoparticles for the hydrogen evolution and oxygen reduction reactions Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 145, no. 24, pp. 244708, 2016, ISSN: 0021-9606.

Abstract | Links | BibTeX

Computational screening of core@shell nanoparticles for the hydrogen evolution and oxygen reduction reactions
2.

Kunal, Pranaw; Li, Hao; Dewing, Beth L; Zhang, Liang; Jarvis, Karalee; Henkelman, Graeme; Humphrey, Simon M

Microwave-Assisted Synthesis of Pd x Au 100– x Alloy Nanoparticles: A Combined Experimental and Theoretical Assessment of Synthetic and Compositional Effects upon Catalytic Reactivity Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 6, no. 8, pp. 4882–4893, 2016, ISSN: 2155-5435.

Abstract | Links | BibTeX

Microwave-Assisted Synthesis of Pd x Au 100– x Alloy Nanoparticles: A Combined Experimental and Theoretical Assessment of Synthetic and Compositional Effects upon Catalytic Reactivity
3.

Luo, Long; Zhang, Liang; Duan, Zhiyao; Lapp, Aliya S; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

Efficient CO Oxidation Using Dendrimer-Encapsulated Pt Nanoparticles Activated with< 2% Cu Surface Atoms Journal Article

In: ACS nano, vol. 10, no. 9, pp. 8760–8769, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Efficient CO Oxidation Using Dendrimer-Encapsulated Pt Nanoparticles Activated with< 2% Cu Surface Atoms

2015

1.

Xiao, Penghao; Duncan, Juliana; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Ridge-based bias potentials to accelerate molecular dynamics Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 143, no. 24, pp. 244104, 2015, ISSN: 0021-9606.

Abstract | Links | BibTeX

Ridge-based bias potentials to accelerate molecular dynamics
2.

Anderson, Rachel M; Zhang, Liang; Wu, Dongjun; Brankovic, Stanko R; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

A Theoretical and Experimental In-Situ Electrochemical Infrared Spectroscopy Study of Adsorbed CO on Pt Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles Journal Article

In: Journal of The Electrochemical Society, vol. 163, no. 4, pp. H3061–H3065, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

A Theoretical and Experimental In-Situ Electrochemical Infrared Spectroscopy Study of Adsorbed CO on Pt Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles
3.

Zhang, Liang; Chill, Samuel T; Henkelman, Graeme

Distributed replica dynamics Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 143, no. 17, pp. 174112, 2015, ISSN: 0021-9606.

Abstract | Links | BibTeX

Distributed replica dynamics
4.

Zhang, Liang; Anderson, Rachel M; Crooks, Richard M; Henkelman, Graeme

Correlating Structure and Function of Metal Nanoparticles for Catalysis Journal Article

In: Surface Science, vol. 640, pp. 65–72, 2015, ISSN: 00396028.

Abstract | Links | BibTeX

Correlating Structure and Function of Metal Nanoparticles for Catalysis
5.

Luo, Long; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

Unusual Activity Trend for CO Oxidation on Pd x Au 140– x @Pt Core@Shell Nanoparticle Electrocatalysts Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 6, no. 13, pp. 2562–2568, 2015, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Unusual Activity Trend for CO Oxidation on Pd x Au 140– x @Pt Core@Shell Nanoparticle Electrocatalysts
6.

Anderson, Rachel M; Yancey, David F; Zhang, Liang; Chill, Samuel T; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

A Theoretical and Experimental Approach for Correlating Nanoparticle Structure and Electrocatalytic Activity Journal Article

In: Accounts of Chemical Research, vol. 48, no. 5, pp. 1351–1357, 2015, ISSN: 0001-4842.

Abstract | Links | BibTeX

A Theoretical and Experimental Approach for Correlating Nanoparticle Structure and Electrocatalytic Activity
7.

Yu, Wen-Yueh; Zhang, Liang; Mullen, Gregory M; Henkelman, Graeme; Mullins, Buddie C

Oxygen Activation and Reaction on Pd–Au Bimetallic Surfaces Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry C, vol. 119, no. 21, pp. 11754–11762, 2015, ISSN: 1932-7447.

Abstract | Links | BibTeX

Oxygen Activation and Reaction on Pd–Au Bimetallic Surfaces
8.

Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Computational Design of Alloy-Core@Shell Metal Nanoparticle Catalysts Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 5, no. 2, pp. 655–660, 2015, ISSN: 2155-5435.

Abstract | Links | BibTeX

Computational Design of Alloy-Core@Shell Metal Nanoparticle Catalysts
9.

Yu, Wen-Yueh; Zhang, Liang; Mullen, Gregory M; Evans, Edward J; Henkelman, Graeme; Mullins, Buddie C

Effect of annealing in oxygen on alloy structures of Pd–Au bimetallic model catalysts Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 17, no. 32, pp. 20588–20596, 2015, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX

Effect of annealing in oxygen on alloy structures of Pd–Au bimetallic model catalysts
10.

Mullen, Gregory M; Zhang, Liang; Evans, Edward J; Yan, Ting; Henkelman, Graeme; Mullins, Buddie C

Control of selectivity in allylic alcohol oxidation on gold surfaces: the role of oxygen adatoms and hydroxyl species Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 17, no. 6, pp. 4730–4738, 2015, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX

Control of selectivity in allylic alcohol oxidation on gold surfaces: the role of oxygen adatoms and hydroxyl species

2014

1.

García, Stephany; Zhang, Liang; Piburn, Graham W; Henkelman, Graeme; Humphrey, Simon M

Microwave Synthesis of Classically Immiscible Rhodium–Silver and Rhodium–Gold Alloy Nanoparticles: Highly Active Hydrogenation Catalysts Journal Article

In: ACS Nano, vol. 8, no. 11, pp. 11512–11521, 2014, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Microwave Synthesis of Classically Immiscible Rhodium–Silver and Rhodium–Gold Alloy Nanoparticles: Highly Active Hydrogenation Catalysts
2.

Chill, Samuel T; Welborn, Matthew; Terrell, Rye; Zhang, Liang; Berthet, Jean-Claude; Pedersen, Andreas; Jónsson, Hannes; Henkelman, Graeme

EON: software for long time simulations of atomic scale systems Journal Article

In: Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, vol. 22, no. 5, pp. 055002, 2014, ISSN: 0965-0393.

Abstract | Links | BibTeX

EON: software for long time simulations of atomic scale systems
3.

Mullen, Gregory M; Zhang, Liang; Evans, Edward J; Yan, Ting; Henkelman, Graeme; Mullins, Buddie C

Oxygen and Hydroxyl Species Induce Multiple Reaction Pathways for the Partial Oxidation of Allyl Alcohol on Gold Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 136, no. 17, pp. 6489–6498, 2014, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Oxygen and Hydroxyl Species Induce Multiple Reaction Pathways for the Partial Oxidation of Allyl Alcohol on Gold

2013

1.

Zhang, Liang; Iyyamperumal, Ravikumar; Yancey, David F; Crooks, Richard M; Henkelman, Graeme

Design of Pt-Shell Nanoparticles with Alloy Cores for the Oxygen Reduction Reaction Journal Article

In: ACS Nano, vol. 7, no. 10, pp. 9168–9172, 2013, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Design of Pt-Shell Nanoparticles with Alloy Cores for the Oxygen Reduction Reaction
2.

Anderson, Rachel M; Zhang, Liang; Loussaert, James A; Frenkel, Anatoly I; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

An Experimental and Theoretical Investigation of the Inversion of Pd@Pt Core@Shell Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles Journal Article

In: ACS Nano, vol. 7, no. 10, pp. 9345–9353, 2013, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

An Experimental and Theoretical Investigation of the Inversion of Pd@Pt Core@Shell Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles
3.

Zhang, Liang; Kim, Hyun You; Henkelman, Graeme

CO Oxidation at the Au–Cu Interface of Bimetallic Nanoclusters Supported on CeO 2 (111) Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 4, no. 17, pp. 2943–2947, 2013, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

CO Oxidation at the Au–Cu Interface of Bimetallic Nanoclusters Supported on CeO 2 (111)
4.

Iyyamperumal, Ravikumar; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

Efficient Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid Using Au@Pt Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 135, no. 15, pp. 5521–5524, 2013, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Efficient Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid Using Au@Pt Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles
5.

Yancey, David F; Chill, Samuel T; Zhang, Liang; Frenkel, Anatoly I; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

A theoretical and experimental examination of systematic ligand-induced disorder in Au dendrimer-encapsulated nanoparticles Journal Article

In: Chemical Science, vol. 4, no. 7, pp. 2912, 2013, ISSN: 2041-6520.

Abstract | Links | BibTeX

A theoretical and experimental examination of systematic ligand-induced disorder in Au dendrimer-encapsulated nanoparticles

2012

1.

Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Tuning the Oxygen Reduction Activity of Pd Shell Nanoparticles with Random Alloy Cores Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry C, vol. 116, no. 39, pp. 20860–20865, 2012, ISSN: 1932-7447.

Abstract | Links | BibTeX

Tuning the Oxygen Reduction Activity of Pd Shell Nanoparticles with Random Alloy Cores
2.

Yancey, David F; Zhang, Liang; Crooks, Richard M; Henkelman, Graeme

Au@Pt dendrimer encapsulated nanoparticles as model electrocatalysts for comparison of experiment and theory Journal Article

In: Chemical Science, vol. 3, no. 4, pp. 1033, 2012, ISSN: 2041-6520.

Abstract | Links | BibTeX

Au@Pt dendrimer encapsulated nanoparticles as model electrocatalysts for comparison of experiment and theory

2011

1.

Tang, Wenjie; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Catalytic Activity of Pd/Cu Random Alloy Nanoparticles for Oxygen Reduction Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 2, no. 11, pp. 1328–1331, 2011, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Catalytic Activity of Pd/Cu Random Alloy Nanoparticles for Oxygen Reduction
64.

Li, Yaqiong; Luo, Xuan; Zhang, Fang; Sun, Zhiyi; Wei, Zihao; Deng, Ziwei; Zhan, Ziheng; Zhao, Chaofeng; Sun, Qi; Zhang, Liang; Chen, Wenxing; Li, Sheng-Hua; Pang, Si-Ping

Precisely Constructing Charge-Asymmetric Dual-Atom Fe Sites Supported on Hollow Porous Carbon Spheres for Efficient Oxygen Reduction Journal Article Forthcoming

In: Energy & Environmental Science, Forthcoming, ISSN: 1754-5692.

Abstract | Links | BibTeX

63.

Dou, Xiaomeng; Yan, Tao; Qian, Lixiang; Hou, Huaming; Lopez-Haro, Miguel; Marini, Carlo; Agostini, Giovanni; Meira, Debora M; Zhang, Xiangjie; Zhang, Liang; Cao, Zhi; Liu, Lichen

Regioselective hydroformylation with subnanometre Rh clusters in MFI zeolite Journal Article Forthcoming

In: Nature Catalysis, Forthcoming, ISSN: 2520-1158.

Abstract | Links | BibTeX

Regioselective hydroformylation with subnanometre Rh clusters in MFI zeolite
62.

Shao, RuYang; Niu, Xiangfu; Xu, XiaoChu; Zhou, Zhen-Hua; Chu, Shengqi; Tong, Lei; Zhang, Liang; Liang, HaiWei

Enhancing Surface Strain of Intermetallic Fuel Cell Catalysts by Composition-Induced Phase Transition Journal Article

In: Nano Lett, vol. 24, iss. 18, pp. 5578–5584, 2024, ISSN: 1530-6992.

Abstract | Links | BibTeX

Enhancing Surface Strain of Intermetallic Fuel Cell Catalysts by Composition-Induced Phase Transition
61.

Chen, Changli; Chai, Jing; Sun, Mengru; Guo, Tianqi; Lin, Jie; Zhou, Yurong; Sun, Zhiyi; Zhang, Fang; Zhang, Liang; Chen, Wenxing; Li, Yujing

An asymmetrically coordinated ZnCoFe hetero-trimetallic atom catalyst enhances the electrocatalytic oxygen reaction Journal Article

In: Energy & Environmental Science, vol. 17, iss. 6, pp. 2298-2308, 2024, ISSN: 1754-5692.

Abstract | Links | BibTeX

An asymmetrically coordinated ZnCoFe hetero-trimetallic atom catalyst enhances the electrocatalytic oxygen reaction
60.

Sui, Rui; Chai, Jing; Liu, Xuerui; Pei, Jiajing; Zhang, Xuejiang; Wang, Xingdong; Wang, Yu; Dong, Juncai; Zhu, Wei; Chen, Wenxing; Zhang, Liang; Zhuang, Zhongbin

Introducing highly polarizable cation in M-N-C type catalysts to boost their oxygen reduction reaction performance Journal Article

In: Applied Catalysis B: Environmental, vol. 341, pp. 123251, 2024, ISSN: 0926-3373.

Abstract | Links | BibTeX

Introducing highly polarizable cation in M-N-C type catalysts to boost their oxygen reduction reaction performance
59.

Yin, Peng; Niu, Xiangfu; Li, Shuo-bin; Chen, Kai; Zhang, Xi; Zuo, Ming; Zhang, Liang; Liang, Hai-Wei

Machine-learning-accelerated design of high-performance platinum intermetallic nanoparticle fuel cell catalysts Journal Article

In: Nature Communications, vol. 15, iss. 1, pp. 415, 2024, ISSN: 2041-1723.

Abstract | Links | BibTeX

Machine-learning-accelerated design of high-performance platinum intermetallic nanoparticle fuel cell catalysts
58.

Gu, Hongfei; Li, Jiani; Niu, Xiangfu; Lin, Jie; Chen, Li-Wei; Zhang, Zedong; Shi, Ziqian; Sun, Zhiyi; Liu, Qingqing; Zhang, Peng; Yan, Wensheng; Wang, Yu; Zhang, Liang; Li, Pengfei; Li, Xinyuan; Wang, Dingsheng; Yin, Penggang; Chen, Wenxing

Symmetry-Breaking -Block Antimony Single Atoms Trigger N-Bridged Titanium Sites for Electrocatalytic Nitrogen Reduction with High Efficiency Journal Article

In: ACS Nano, 2023, ISSN: 1936-086X.

Abstract | Links | BibTeX

Symmetry-Breaking -Block Antimony Single Atoms Trigger N-Bridged Titanium Sites for Electrocatalytic Nitrogen Reduction with High Efficiency
57.

Chen, Ningyue; Li, Shuwei; Zhao, Peng; Liu, Ran; Xie, Yu; Lin, Jin-Liang; Nijhuis, Christian A.; Xu, Bingqian; Zhang, Liang; Xu, Huaping; Li, Yuan

Extreme Long-Lifetime Self-Assembled Monolayer for Air-Stable Molecular Junctions Journal Article

In: Science Advances, vol. 9, iss. 42, pp. eadh3412, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Extreme Long-Lifetime Self-Assembled Monolayer for Air-Stable Molecular Junctions
56.

Peng, Wuxian; Chen, Ningyue; Wang, Caiyun; Xie, Yu; Qiu, Shengzhe; Li, Shuwei; Zhang, Liang; Li, Yuan

Fine-Tuning the Molecular Design for High-Performance Molecular Diodes Based on Pyridyl Isomers Journal Article

In: Angewandte Chemie International Edition, vol. 62, iss. 34, pp. e202307733, 2023, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Fine-Tuning the Molecular Design for High-Performance Molecular Diodes Based on Pyridyl Isomers
55.

Tang, Tang; Liu, XiaoZhi; Luo, Xuan; Xue, Zhuangzhuang; Pan, Hai-Rui; Fu, Jiaju; Yao, Ze-Cheng; Jiang, Zhe; Lyu, Zhen-Hua; Zheng, Lirong; Su, Dong; Zhang, Jia-Nan; Zhang, Liang; Hu, Jin-Song

Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 145, no. 25, pp. 13805–13815, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation
54.

Wan, Hongliu; Qian, Lixiang; Gong, Nengfeng; Hou, Huaming; Dou, Xiaomeng; Zheng, Lirong; Zhang, Liang; Liu, Lichen

Size-Dependent Structures and Catalytic Properties of Supported Bimetallic PtSn Catalysts for Propane Dehydrogenation Reaction Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 13, no. 11, pp. 7383-7394, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Size-Dependent Structures and Catalytic Properties of Supported Bimetallic PtSn Catalysts for Propane Dehydrogenation Reaction
53.

Gu, Hongfei; Yue, Wence; Hu, Jingqi; Niu, Xiangfu; Tang, Hao; Qin, Fengjuan; Li, You; Yan, Qing; Liu, Xinman; Xu, Wenjing; Sun, Zhiyi; Liu, Qingqing; Yan, Wensheng; Zheng, Lirong; Wang, Yu; Wang, Hua; Li, Xinyuan; Zhang, Liang; Xia, Guangming; Chen, Wenxing

Asymmetrically Coordinated Cu–N1C2 Single-Atom Catalyst Immobilized on Ti3C2Tx MXene as Separator Coating for Lithium–Sulfur Batteries Journal Article

In: Advanced Energy Materials, vol. 13, iss. 20, pp. 2204014, 2023, ISSN: 1614-6832.

Abstract | Links | BibTeX

Asymmetrically Coordinated Cu–N1C2 Single-Atom Catalyst Immobilized on Ti3C2Tx MXene as Separator Coating for Lithium–Sulfur Batteries
52.

Li, Xinyuan; Zhuang, Zechao; Chai, Jing; Shao, Ruiwen; Wang, Junhui; Jiang, Zhuoli; Zhu, Shuwen; Gu, Hongfei; Zhang, Jian; Ma, Zhentao; Zhang, Peng; Yan, Wensheng; Zheng, Lirong; Wu, Kaifeng; Zheng, Xusheng; Zhang, Liang; Zhang, Jiatao; Wang, Dingsheng; Chen, Wenxing; Li, Yadong

Atomically Strained Metal Sites for Highly Efficient and Selective Photooxidation Journal Article

In: Nano Letters, vol. 23, iss. 7, pp. 2905-2914, 2023, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Atomically Strained Metal Sites for Highly Efficient and Selective Photooxidation
51.

Zhang, Xin; Wang, Cui; Chen, Kai; Clark, Adam H.; Hübner, René; Zhan, Jinhua; Zhang, Liang; Eychmüller, Alexander; Cai, Bin

Optimizing the Pd Sites in Pure Metallic Aerogels for Efficient Electrocatalytic H2O2 Production Journal Article

In: Advanced Materials, vol. 35, iss. 14, pp. 2211512, 2023, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Optimizing the Pd Sites in Pure Metallic Aerogels for Efficient Electrocatalytic H2O2 Production
50.

Li, Xing; Cheng, Shaobo; He, Yanghua; Qian, Lixiang; Zakharov, Dmitri; Wu, Gang; Shan, Chongxin; Zhang, Liang; Su, Dong

Revealing the dynamics of the alloying and segregation of Pt-Co nanoparticles via in-situ environmental transmission electron microscopy Journal Article

In: Nano Research, vol. 16, iss. 2, pp. 3055-3062, 2023, ISSN: 1998-0000.

Abstract | Links | BibTeX

Revealing the dynamics of the alloying and segregation of Pt-Co nanoparticles via in-situ environmental transmission electron microscopy
49.

Gong, Shuyan; Sun, Mingze; Lee, Yi-Yang; Becknell, Nigel; Zhang, Jiangwei; Wang, Zhongqi; Zhang, Liang; Niu, Zhiqiang

Bulk-like Pt(100)-oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction Journal Article

In: Angewandte Chemie International Edition, vol. 62, no. 4, pp. e202214516, 2022, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Bulk-like Pt(100)-oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction
48.

Tang, Hao; Gu, Hongfei; Li, Zheyu; Chai, Jing; Qin, Fengjuan; Lu, Chenqi; Yu, Jiayu; Zhai, Huazhang; Zhang, Liang; Li, Xinyuan; Chen, Wenxing

Engineering the Coordination Interface of Isolated Co Atomic Sites Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction Journal Article

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 14, no. 41, pp. 46401–46409, 2022, ISSN: 1944-8252.

Abstract | Links | BibTeX

Engineering the Coordination Interface of Isolated Co Atomic Sites Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction
47.

Chao, Tingting; Luo, Xuan; Zhu, Mengzhao; Hu, Yanmin; Zhang, Yida; Qu, Yunteng; Peng, Hantao; Shen, Xiaoshuang; Zheng, Xusheng; Zhang, Liang; Hong, Xun

The Promoting Effect of Interstitial Hydrogen on the Oxygen Reduction Performance of PtPd Alloy Nanotubes for Fuel Cells Journal Article

In: Nano Research, vol. 16, iss. 2, pp. 2366-2372, 2022, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

The Promoting Effect of Interstitial Hydrogen on the Oxygen Reduction Performance of PtPd Alloy Nanotubes for Fuel Cells
46.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Mei, Zhi; Li, Dongsheng; Zhang, Liang; Luo, Long

Ultrafast metal oxide reduction at Pd/PdO2 interface enables one-second hydrogen gas detection under ambient conditions Journal Article

In: Nano Research, vol. 16, iss. 1, pp. 1149-1157, 2022, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Ultrafast metal oxide reduction at Pd/PdO2 interface enables one-second hydrogen gas detection under ambient conditions
45.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Heo, Jaeyoung; Peng, Yi; Hu, Wenhui; Liu, Yanchao; Huang, Jier; Ren, Yang; Li, Dongsheng; Zhang, Liang; Luo, Long

Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity Journal Article

In: Advanced Functional Materials, pp. 2204169, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity