Journal Articles

Years 2011 – 2023

  1. Xin Geng, Shuwei Li, Jaeyoung Heo, Yi Peng, Wenhui Hu, Yanchao Liu, Jier Huang, Yang Ren, Dongsheng Li, Liang Zhang, Long Luo: Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity. In: Advanced Functional Materials, pp. 2204169, 2022.
  2. Xin Geng, Shuwei Li, Lalani Mawella-Vithanage, Tao Ma, Mohamed Kilani, Bingwen Wang, Lu Ma, Chathuranga C Hewa-Rahinduwage, Alina Shafikova, Eranda Nikolla, Guangzhao Mao, Stephanie L. Brock, Liang Zhang, Long Luo: Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO2 sensing. In: Nature communications, vol. 12, no. 1, pp. 1-11, 2021.
  3. Chathuranga C Hewa-Rahinduwage, Xin Geng, Karunamuni L Silva, Xiangfu Niu, Liang Zhang, Stephanie L Brock, Long Luo: Reversible Electrochemical Gelation of Metal Chalcogenide Quantum Dots. In: Journal of the American Chemical Society, vol. 142, no. 28, pp. 12207–12215, 2020, ISSN: 0002-7863.
  4. Liang Zhang, Abhinav S Raman, Aleksandra Vojvodic: Reviving Inert Oxides for Electrochemical Water Splitting by Subsurface Engineering. In: Chemistry of Materials, vol. 32, no. 13, pp. 5569–5578, 2020, ISSN: 0897-4756.
  5. A R Akbashev, L Zhang, J T Mefford, J Park, B Butz, H Luftman, W C Chueh, A Vojvodic: Activation of ultrathin SrTiO 3 with subsurface SrRuO 3 for the oxygen evolution reaction. In: Energy & Environmental Science, vol. 11, no. 7, pp. 1762–1769, 2018, ISSN: 1754-5692.
  6. Liang Zhang, Graeme Henkelman: Computational Design of Alloy-Core@Shell Metal Nanoparticle Catalysts. In: ACS Catalysis, vol. 5, no. 2, pp. 655–660, 2015, ISSN: 2155-5435.
  7. Liang Zhang, Samuel T Chill, Graeme Henkelman: Distributed replica dynamics. In: The Journal of Chemical Physics, vol. 143, no. 17, pp. 174112, 2015, ISSN: 0021-9606.
  8. Liang Zhang, Ravikumar Iyyamperumal, David F Yancey, Richard M Crooks, Graeme Henkelman: Design of Pt-Shell Nanoparticles with Alloy Cores for the Oxygen Reduction Reaction. In: ACS Nano, vol. 7, no. 10, pp. 9168–9172, 2013, ISSN: 1936-0851.

2023

1.

Peng, Wuxian; Chen, Ningyue; Wang, Caiyun; Xie, Yu; Qiu, Shengzhe; Li, Shuwei; Zhang, Liang; Li, Yuan

Fine-Tuning the Molecular Design for High-Performance Molecular Diodes Based on Pyridyl Isomers Journal Article Forthcoming

In: Angewandte Chemie International Edition, Forthcoming, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Fine-Tuning the Molecular Design for High-Performance Molecular Diodes Based on Pyridyl Isomers
2.

Tang, Tang; Liu, XiaoZhi; Luo, Xuan; Xue, Zhuangzhuang; Pan, Hai-Rui; Fu, Jiaju; Yao, Ze-Cheng; Jiang, Zhe; Lyu, Zhen-Hua; Zheng, Lirong; Su, Dong; Zhang, Jia-Nan; Zhang, Liang; Hu, Jin-Song

Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 145, no. 25, pp. 13805–13815, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation
3.

Wan, Hongliu; Qian, Lixiang; Gong, Nengfeng; Hou, Huaming; Dou, Xiaomeng; Zheng, Lirong; Zhang, Liang; Liu, Lichen

Size-Dependent Structures and Catalytic Properties of Supported Bimetallic PtSn Catalysts for Propane Dehydrogenation Reaction Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 13, no. 11, pp. 7383-7394, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Size-Dependent Structures and Catalytic Properties of Supported Bimetallic PtSn Catalysts for Propane Dehydrogenation Reaction
4.

Gu, Hongfei; Yue, Wence; Hu, Jingqi; Niu, Xiangfu; Tang, Hao; Qin, Fengjuan; Li, You; Yan, Qing; Liu, Xinman; Xu, Wenjing; Sun, Zhiyi; Liu, Qingqing; Yan, Wensheng; Zheng, Lirong; Wang, Yu; Wang, Hua; Li, Xinyuan; Zhang, Liang; Xia, Guangming; Chen, Wenxing

Asymmetrically Coordinated Cu–N1C2 Single-Atom Catalyst Immobilized on Ti3C2Tx MXene as Separator Coating for Lithium–Sulfur Batteries Journal Article

In: Advanced Energy Materials, vol. 13, iss. 20, pp. 2204014, 2023, ISSN: 1614-6832.

Abstract | Links | BibTeX

Asymmetrically Coordinated Cu–N1C2 Single-Atom Catalyst Immobilized on Ti3C2Tx MXene as Separator Coating for Lithium–Sulfur Batteries
5.

Li, Xinyuan; Zhuang, Zechao; Chai, Jing; Shao, Ruiwen; Wang, Junhui; Jiang, Zhuoli; Zhu, Shuwen; Gu, Hongfei; Zhang, Jian; Ma, Zhentao; Zhang, Peng; Yan, Wensheng; Zheng, Lirong; Wu, Kaifeng; Zheng, Xusheng; Zhang, Liang; Zhang, Jiatao; Wang, Dingsheng; Chen, Wenxing; Li, Yadong

Atomically Strained Metal Sites for Highly Efficient and Selective Photooxidation Journal Article

In: Nano Letters, vol. 23, iss. 7, pp. 2905-2914, 2023, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Atomically Strained Metal Sites for Highly Efficient and Selective Photooxidation
6.

Zhang, Xin; Wang, Cui; Chen, Kai; Clark, Adam H.; Hübner, René; Zhan, Jinhua; Zhang, Liang; Eychmüller, Alexander; Cai, Bin

Optimizing the Pd Sites in Pure Metallic Aerogels for Efficient Electrocatalytic H2O2 Production Journal Article

In: Advanced Materials, vol. 35, iss. 14, pp. 2211512, 2023, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Optimizing the Pd Sites in Pure Metallic Aerogels for Efficient Electrocatalytic H2O2 Production

2022

1.

Gong, Shuyan; Sun, Mingze; Lee, Yi-Yang; Becknell, Nigel; Zhang, Jiangwei; Wang, Zhongqi; Zhang, Liang; Niu, Zhiqiang

Bulk-like Pt(100)-oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction Journal Article

In: Angewandte Chemie International Edition, vol. 62, no. 4, pp. e202214516, 2022, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Bulk-like Pt(100)-oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction
2.

Li, Xing; Cheng, Shaobo; He, Yanghua; Qian, Lixiang; Zakharov, Dmitri; Wu, Gang; Shan, Chongxin; Zhang, Liang; Su, Dong

Revealing the dynamics of the alloying and segregation of Pt-Co nanoparticles via in-situ environmental transmission electron microscopy Journal Article

In: Nano Research, vol. 16, iss. 2, pp. 3055-3062, 2022, ISSN: 1998-0000.

Abstract | Links | BibTeX

Revealing the dynamics of the alloying and segregation of Pt-Co nanoparticles via in-situ environmental transmission electron microscopy
3.

Tang, Hao; Gu, Hongfei; Li, Zheyu; Chai, Jing; Qin, Fengjuan; Lu, Chenqi; Yu, Jiayu; Zhai, Huazhang; Zhang, Liang; Li, Xinyuan; Chen, Wenxing

Engineering the Coordination Interface of Isolated Co Atomic Sites Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction Journal Article

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 14, no. 41, pp. 46401–46409, 2022, ISSN: 1944-8252.

Abstract | Links | BibTeX

Engineering the Coordination Interface of Isolated Co Atomic Sites Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction
4.

Chao, Tingting; Luo, Xuan; Zhu, Mengzhao; Hu, Yanmin; Zhang, Yida; Qu, Yunteng; Peng, Hantao; Shen, Xiaoshuang; Zheng, Xusheng; Zhang, Liang; Hong, Xun

The Promoting Effect of Interstitial Hydrogen on the Oxygen Reduction Performance of PtPd Alloy Nanotubes for Fuel Cells Journal Article

In: Nano Research, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

The Promoting Effect of Interstitial Hydrogen on the Oxygen Reduction Performance of PtPd Alloy Nanotubes for Fuel Cells
5.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Mei, Zhi; Li, Dongsheng; Zhang, Liang; Luo, Long

Ultrafast metal oxide reduction at Pd/PdO2 interface enables one-second hydrogen gas detection under ambient conditions Journal Article

In: Nano Research, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

Ultrafast metal oxide reduction at Pd/PdO2 interface enables one-second hydrogen gas detection under ambient conditions
6.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Heo, Jaeyoung; Peng, Yi; Hu, Wenhui; Liu, Yanchao; Huang, Jier; Ren, Yang; Li, Dongsheng; Zhang, Liang; Luo, Long

Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity Journal Article

In: Advanced Functional Materials, pp. 2204169, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity
7.

Wu, Xinbin; Yu, Wei; Xu, Wei; Zhang, Yujun; Guan, Shundong; Zhang, Zheng; Li, Shuwei; Wang, Huanchun; Wang, Xuanjun; Zhang, Liang; Nan, Ce-Wen; Li, Liangliang

Balancing oxygen evolution reaction and oxygen reduction reaction processes in Li–O2 batteries through tuning the bond distances of RuO2 Journal Article

In: Composites Part B: Engineering, vol. 234, pp. 109727, 2022, ISSN: 1359-8368.

Abstract | Links | BibTeX

Balancing oxygen evolution reaction and oxygen reduction reaction processes in Li–O2 batteries through tuning the bond distances of RuO2

2021

1.

Geng, Xin; Liu, Xiaolong; Mawella-Vithanage, Lalani; Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Zhang, Liang; Brock, Stephanie L; Tan, Ting; Luo, Long

Photoexcited NO2 Enables Accelerated Response and Recovery Kinetics in Light-Activated NO2 Gas Sensing Journal Article

In: ACS Sensors, vol. 0, no. 0, pp. null, 2021, (PMID: 34784175).

Abstract | Links | BibTeX

Photoexcited NO2 Enables Accelerated Response and Recovery Kinetics in Light-Activated NO2 Gas Sensing
2.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Mawella-Vithanage, Lalani; Ma, Tao; Kilani, Mohamed; Wang, Bingwen; Ma, Lu; Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Shafikova, Alina; Nikolla, Eranda; Mao, Guangzhao; Brock, Stephanie L.; Zhang, Liang; Luo, Long

Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO2 sensing Journal Article

In: Nature communications, vol. 12, no. 1, pp. 1-11, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO2 sensing
3.

Zhou, Chenhui; Zhao, Siming; Meng, Haibing; Han, Ying; Jiang, Qinyuan; Wang, Baoshun; Shi, Xiaofei; Zhang, Wenshuo; Zhang, Liang; Zhang, Rufan

RuCoOx Nanofoam as a High-Performance Trifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zinc–Air Batteries and Water Splitting Journal Article

In: Nano Letters, vol. 21, no. 22, pp. 9633-9641, 2021, (PMID: 34761938).

Abstract | Links | BibTeX

RuCoOx Nanofoam as a High-Performance Trifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zinc–Air Batteries and Water Splitting
4.

Guo, Xia; Liao, Hongwei; Tian, Jiaming; Yang, Chuang; Xia, Fan; Liang, Wenshi; Wang, Nan; Li, Pin; Zhang, Bo; Gong, Linji; Hu, Xi; Zhang, Liang; Li, Fangyuan; Ling, Daishun

A bimetallic nanocatalyst for light-free oxygen sensitization therapy Journal Article

In: Cell Reports Physical Science, vol. 2, no. 8, pp. 100538, 2021, ISSN: 2666-3864.

Abstract | Links | BibTeX

A bimetallic nanocatalyst for light-free oxygen sensitization therapy

2020

1.

Zhang, Liang; Ng, May Ling; Vojvodic, Aleksandra

Role of Undercoordinated Sites for the Catalysis in Confined Spaces Formed by Two-Dimensional Material Overlayers Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 11, no. 21, pp. 9400–9407, 2020, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Role of Undercoordinated Sites for the Catalysis in Confined Spaces Formed by Two-Dimensional Material Overlayers
2.

Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Geng, Xin; Silva, Karunamuni L; Niu, Xiangfu; Zhang, Liang; Brock, Stephanie L; Luo, Long

Reversible Electrochemical Gelation of Metal Chalcogenide Quantum Dots Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 142, no. 28, pp. 12207–12215, 2020, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Reversible Electrochemical Gelation of Metal Chalcogenide Quantum Dots
3.

Zhang, Liang; Raman, Abhinav S; Vojvodic, Aleksandra

Reviving Inert Oxides for Electrochemical Water Splitting by Subsurface Engineering Journal Article

In: Chemistry of Materials, vol. 32, no. 13, pp. 5569–5578, 2020, ISSN: 0897-4756.

Abstract | Links | BibTeX

Reviving Inert Oxides for Electrochemical Water Splitting by Subsurface Engineering
4.

Wang, Yongchen; Chen, Shutang; Wang, Xudong; Rosen, Adam; Beatrez, William; Sztaberek, Lukasz; Tan, Haiyan; Zhang, Liang; Koenigsmann, Christopher; Zhao, Jing

Composition-Dependent Oxygen Reduction Reaction Activity of Pt-Surfaced PtNi Dodecahedral Nanoframes Journal Article

In: ACS Applied Energy Materials, vol. 3, no. 1, pp. 768–776, 2020, ISSN: 2574-0962.

Abstract | Links | BibTeX

Composition-Dependent Oxygen Reduction Reaction Activity of Pt-Surfaced PtNi Dodecahedral Nanoframes
5.

Johnson, Luke R; Sridhar, Sudiksha; Zhang, Liang; Fredrickson, Kurt D; Raman, Abhinav S; Jang, Joonbaek; Leach, Connor; Padmanabhan, Ashwin; Price, Christopher C; Frey, Nathan C; Raizada, Abhishek; Rajaraman, Vishwanathan; Saiprasad, Sai Aparna; Tang, Xiaoxin; Vojvodic, Aleksandra

MXene Materials for the Electrochemical Nitrogen Reduction—Functionalized or Not? Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 10, no. 1, pp. 253–264, 2020, ISSN: 2155-5435.

Abstract | Links | BibTeX

MXene Materials for the Electrochemical Nitrogen Reduction—Functionalized or Not?
6.

Sui, Ran; Liang, Wenkai; Zhang, Liang; Mantzaras, John; Law, Chung K

Kinetic interactions between H2 and CO in catalytic oxidation over PdO Journal Article

In: Combustion and Flame, vol. 211, pp. 270–280, 2020, ISSN: 00102180.

Abstract | Links | BibTeX

Kinetic interactions between H2 and CO in catalytic oxidation over PdO
7.

Zhang, Xue; Han, Jian; Niu, Xiangfu; Xin, Chengzhou; Xue, Chuanjiao; Wang, Shuo; Shen, Yang; Zhang, Liang; Li, Liangliang; Nan, Ce‐Wen

High Cycling Stability for Solid‐State Li Metal Batteries via Regulating Solvation Effect in Poly(Vinylidene Fluoride)‐Based Electrolytes Journal Article

In: Batteries & Supercaps, 2020, ISSN: 2566-6223.

Abstract | Links | BibTeX

High Cycling Stability for Solid‐State Li Metal Batteries via Regulating Solvation Effect in Poly(Vinylidene Fluoride)‐Based Electrolytes

2019

1.

Curto, Anthony; Sun, Zhaozong; Rodríguez-Fernández, Jonathan; Zhang, Liang; Parikh, Ayush; Tan, Ting; Lauritsen, Jeppe V; Vojvodic, Aleksandra

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111) Journal Article

In: Nano Research, vol. 12, no. 9, pp. 2364–2372, 2019, ISSN: 1998-0124.

Abstract | Links | BibTeX

Anisotropic iron-doping patterns in two-dimensional cobalt oxide nanoislands on Au(111)
2.

Cheng, Yuan; Raman, Abhinav S; Paige, Julian; Zhang, Liang; Sun, Danyi; Chen, Mavis U; Vojvodic, Aleksandra; Gorte, Raymond J; Vohs, John M

Enhancing Oxygen Exchange Activity by Tailoring Perovskite Surfaces Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 10, no. 14, pp. 4082–4088, 2019, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Enhancing Oxygen Exchange Activity by Tailoring Perovskite Surfaces
3.

Rodríguez-Fernández, Jonathan; Sun, Zhaozong; Zhang, Liang; Tan, Ting; Curto, Anthony; Fester, Jakob; Vojvodic, Aleksandra; Lauritsen, Jeppe V

Structural and electronic properties of Fe dopants in cobalt oxide nanoislands on Au(111) Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 150, no. 4, pp. 041731, 2019, ISSN: 0021-9606.

Abstract | Links | BibTeX

Structural and electronic properties of Fe dopants in cobalt oxide nanoislands on Au(111)
4.

Kwak, D; Wang, M J; Koski, K J; Zhang, L; Sokol, H; Maric, R; Lei, Y

Molybdenum Trioxide (alpha-MoO3) Nanoribbons for Ultrasensitive Ammonia (NH3) Gas Detection: Integrated Experimental and Density Functional Theory Simulation Studies (vol 11, pg 10697, 2019) Journal Article

In: Acs Applied Materials & Interfaces, vol. 11, no. 40, pp. 37379, 2019, ISBN: 1944-8244.

Abstract | Links | BibTeX

Molybdenum Trioxide (alpha-MoO3) Nanoribbons for Ultrasensitive Ammonia (NH3) Gas Detection: Integrated Experimental and Density Functional Theory Simulation Studies (vol 11, pg 10697, 2019)

2018

1.

Akbashev, A R; Zhang, L; Mefford, J T; Park, J; Butz, B; Luftman, H; Chueh, W C; Vojvodic, A

Activation of ultrathin SrTiO 3 with subsurface SrRuO 3 for the oxygen evolution reaction Journal Article

In: Energy & Environmental Science, vol. 11, no. 7, pp. 1762–1769, 2018, ISSN: 1754-5692.

Abstract | Links | BibTeX

Activation of ultrathin SrTiO 3 with subsurface SrRuO 3 for the oxygen evolution reaction
2.

Lucci, Felicia R; Zhang, Liang; Thuening, Theodore; Uhlman, Matthew B; Schilling, Alex C; Henkelman, Graeme; Sykes, E Charles H.

The effect of single pd atoms on the energetics of recombinative O2 desorption from Au(111) Journal Article

In: Surface Science, vol. 677, pp. 296 - 300, 2018, ISSN: 0039-6028.

Abstract | Links | BibTeX

The effect of single pd atoms on the energetics of recombinative O2 desorption from Au(111)

2017

1.

Shin, Kihyun; Zhang, Liang; An, Hyesung; Ha, Hyunwoo; Yoo, Mi; Lee, Hyuck Mo; Henkelman, Graeme; Kim, Hyun You

Interface engineering for a rational design of poison-free bimetallic CO oxidation catalysts Journal Article

In: Nanoscale, vol. 9, no. 16, pp. 5244–5253, 2017, ISSN: 2040-3364.

Abstract | Links | BibTeX

Interface engineering for a rational design of poison-free bimetallic CO oxidation catalysts

2016

1.

Corona, Benjamin; Howard, Marco; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Computational screening of core@shell nanoparticles for the hydrogen evolution and oxygen reduction reactions Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 145, no. 24, pp. 244708, 2016, ISSN: 0021-9606.

Abstract | Links | BibTeX

Computational screening of core@shell nanoparticles for the hydrogen evolution and oxygen reduction reactions
2.

Kunal, Pranaw; Li, Hao; Dewing, Beth L; Zhang, Liang; Jarvis, Karalee; Henkelman, Graeme; Humphrey, Simon M

Microwave-Assisted Synthesis of Pd x Au 100– x Alloy Nanoparticles: A Combined Experimental and Theoretical Assessment of Synthetic and Compositional Effects upon Catalytic Reactivity Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 6, no. 8, pp. 4882–4893, 2016, ISSN: 2155-5435.

Abstract | Links | BibTeX

Microwave-Assisted Synthesis of Pd x Au 100– x Alloy Nanoparticles: A Combined Experimental and Theoretical Assessment of Synthetic and Compositional Effects upon Catalytic Reactivity
3.

Luo, Long; Zhang, Liang; Duan, Zhiyao; Lapp, Aliya S; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

Efficient CO Oxidation Using Dendrimer-Encapsulated Pt Nanoparticles Activated with< 2% Cu Surface Atoms Journal Article

In: ACS nano, vol. 10, no. 9, pp. 8760–8769, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Efficient CO Oxidation Using Dendrimer-Encapsulated Pt Nanoparticles Activated with< 2% Cu Surface Atoms

2015

1.

Xiao, Penghao; Duncan, Juliana; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Ridge-based bias potentials to accelerate molecular dynamics Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 143, no. 24, pp. 244104, 2015, ISSN: 0021-9606.

Abstract | Links | BibTeX

Ridge-based bias potentials to accelerate molecular dynamics
2.

Anderson, Rachel M; Zhang, Liang; Wu, Dongjun; Brankovic, Stanko R; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

A Theoretical and Experimental In-Situ Electrochemical Infrared Spectroscopy Study of Adsorbed CO on Pt Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles Journal Article

In: Journal of The Electrochemical Society, vol. 163, no. 4, pp. H3061–H3065, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

A Theoretical and Experimental In-Situ Electrochemical Infrared Spectroscopy Study of Adsorbed CO on Pt Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles
3.

Zhang, Liang; Chill, Samuel T; Henkelman, Graeme

Distributed replica dynamics Journal Article

In: The Journal of Chemical Physics, vol. 143, no. 17, pp. 174112, 2015, ISSN: 0021-9606.

Abstract | Links | BibTeX

Distributed replica dynamics
4.

Zhang, Liang; Anderson, Rachel M; Crooks, Richard M; Henkelman, Graeme

Correlating Structure and Function of Metal Nanoparticles for Catalysis Journal Article

In: Surface Science, vol. 640, pp. 65–72, 2015, ISSN: 00396028.

Abstract | Links | BibTeX

Correlating Structure and Function of Metal Nanoparticles for Catalysis
5.

Luo, Long; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

Unusual Activity Trend for CO Oxidation on Pd x Au 140– x @Pt Core@Shell Nanoparticle Electrocatalysts Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 6, no. 13, pp. 2562–2568, 2015, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Unusual Activity Trend for CO Oxidation on Pd x Au 140– x @Pt Core@Shell Nanoparticle Electrocatalysts
6.

Anderson, Rachel M; Yancey, David F; Zhang, Liang; Chill, Samuel T; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

A Theoretical and Experimental Approach for Correlating Nanoparticle Structure and Electrocatalytic Activity Journal Article

In: Accounts of Chemical Research, vol. 48, no. 5, pp. 1351–1357, 2015, ISSN: 0001-4842.

Abstract | Links | BibTeX

A Theoretical and Experimental Approach for Correlating Nanoparticle Structure and Electrocatalytic Activity
7.

Yu, Wen-Yueh; Zhang, Liang; Mullen, Gregory M; Henkelman, Graeme; Mullins, Buddie C

Oxygen Activation and Reaction on Pd–Au Bimetallic Surfaces Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry C, vol. 119, no. 21, pp. 11754–11762, 2015, ISSN: 1932-7447.

Abstract | Links | BibTeX

Oxygen Activation and Reaction on Pd–Au Bimetallic Surfaces
8.

Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Computational Design of Alloy-Core@Shell Metal Nanoparticle Catalysts Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 5, no. 2, pp. 655–660, 2015, ISSN: 2155-5435.

Abstract | Links | BibTeX

Computational Design of Alloy-Core@Shell Metal Nanoparticle Catalysts
9.

Yu, Wen-Yueh; Zhang, Liang; Mullen, Gregory M; Evans, Edward J; Henkelman, Graeme; Mullins, Buddie C

Effect of annealing in oxygen on alloy structures of Pd–Au bimetallic model catalysts Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 17, no. 32, pp. 20588–20596, 2015, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX

Effect of annealing in oxygen on alloy structures of Pd–Au bimetallic model catalysts
10.

Mullen, Gregory M; Zhang, Liang; Evans, Edward J; Yan, Ting; Henkelman, Graeme; Mullins, Buddie C

Control of selectivity in allylic alcohol oxidation on gold surfaces: the role of oxygen adatoms and hydroxyl species Journal Article

In: Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 17, no. 6, pp. 4730–4738, 2015, ISSN: 1463-9076.

Abstract | Links | BibTeX

Control of selectivity in allylic alcohol oxidation on gold surfaces: the role of oxygen adatoms and hydroxyl species

2014

1.

García, Stephany; Zhang, Liang; Piburn, Graham W; Henkelman, Graeme; Humphrey, Simon M

Microwave Synthesis of Classically Immiscible Rhodium–Silver and Rhodium–Gold Alloy Nanoparticles: Highly Active Hydrogenation Catalysts Journal Article

In: ACS Nano, vol. 8, no. 11, pp. 11512–11521, 2014, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Microwave Synthesis of Classically Immiscible Rhodium–Silver and Rhodium–Gold Alloy Nanoparticles: Highly Active Hydrogenation Catalysts
2.

Chill, Samuel T; Welborn, Matthew; Terrell, Rye; Zhang, Liang; Berthet, Jean-Claude; Pedersen, Andreas; Jónsson, Hannes; Henkelman, Graeme

EON: software for long time simulations of atomic scale systems Journal Article

In: Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, vol. 22, no. 5, pp. 055002, 2014, ISSN: 0965-0393.

Abstract | Links | BibTeX

EON: software for long time simulations of atomic scale systems
3.

Mullen, Gregory M; Zhang, Liang; Evans, Edward J; Yan, Ting; Henkelman, Graeme; Mullins, Buddie C

Oxygen and Hydroxyl Species Induce Multiple Reaction Pathways for the Partial Oxidation of Allyl Alcohol on Gold Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 136, no. 17, pp. 6489–6498, 2014, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Oxygen and Hydroxyl Species Induce Multiple Reaction Pathways for the Partial Oxidation of Allyl Alcohol on Gold

2013

1.

Zhang, Liang; Iyyamperumal, Ravikumar; Yancey, David F; Crooks, Richard M; Henkelman, Graeme

Design of Pt-Shell Nanoparticles with Alloy Cores for the Oxygen Reduction Reaction Journal Article

In: ACS Nano, vol. 7, no. 10, pp. 9168–9172, 2013, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

Design of Pt-Shell Nanoparticles with Alloy Cores for the Oxygen Reduction Reaction
2.

Anderson, Rachel M; Zhang, Liang; Loussaert, James A; Frenkel, Anatoly I; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

An Experimental and Theoretical Investigation of the Inversion of Pd@Pt Core@Shell Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles Journal Article

In: ACS Nano, vol. 7, no. 10, pp. 9345–9353, 2013, ISSN: 1936-0851.

Abstract | Links | BibTeX

An Experimental and Theoretical Investigation of the Inversion of Pd@Pt Core@Shell Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles
3.

Zhang, Liang; Kim, Hyun You; Henkelman, Graeme

CO Oxidation at the Au–Cu Interface of Bimetallic Nanoclusters Supported on CeO 2 (111) Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 4, no. 17, pp. 2943–2947, 2013, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

CO Oxidation at the Au–Cu Interface of Bimetallic Nanoclusters Supported on CeO 2 (111)
4.

Iyyamperumal, Ravikumar; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

Efficient Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid Using Au@Pt Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 135, no. 15, pp. 5521–5524, 2013, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Efficient Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid Using Au@Pt Dendrimer-Encapsulated Nanoparticles
5.

Yancey, David F; Chill, Samuel T; Zhang, Liang; Frenkel, Anatoly I; Henkelman, Graeme; Crooks, Richard M

A theoretical and experimental examination of systematic ligand-induced disorder in Au dendrimer-encapsulated nanoparticles Journal Article

In: Chemical Science, vol. 4, no. 7, pp. 2912, 2013, ISSN: 2041-6520.

Abstract | Links | BibTeX

A theoretical and experimental examination of systematic ligand-induced disorder in Au dendrimer-encapsulated nanoparticles

2012

1.

Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Tuning the Oxygen Reduction Activity of Pd Shell Nanoparticles with Random Alloy Cores Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry C, vol. 116, no. 39, pp. 20860–20865, 2012, ISSN: 1932-7447.

Abstract | Links | BibTeX

Tuning the Oxygen Reduction Activity of Pd Shell Nanoparticles with Random Alloy Cores
2.

Yancey, David F; Zhang, Liang; Crooks, Richard M; Henkelman, Graeme

Au@Pt dendrimer encapsulated nanoparticles as model electrocatalysts for comparison of experiment and theory Journal Article

In: Chemical Science, vol. 3, no. 4, pp. 1033, 2012, ISSN: 2041-6520.

Abstract | Links | BibTeX

Au@Pt dendrimer encapsulated nanoparticles as model electrocatalysts for comparison of experiment and theory

2011

1.

Tang, Wenjie; Zhang, Liang; Henkelman, Graeme

Catalytic Activity of Pd/Cu Random Alloy Nanoparticles for Oxygen Reduction Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 2, no. 11, pp. 1328–1331, 2011, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Catalytic Activity of Pd/Cu Random Alloy Nanoparticles for Oxygen Reduction
55.

Peng, Wuxian; Chen, Ningyue; Wang, Caiyun; Xie, Yu; Qiu, Shengzhe; Li, Shuwei; Zhang, Liang; Li, Yuan

Fine-Tuning the Molecular Design for High-Performance Molecular Diodes Based on Pyridyl Isomers Journal Article Forthcoming

In: Angewandte Chemie International Edition, Forthcoming, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Fine-Tuning the Molecular Design for High-Performance Molecular Diodes Based on Pyridyl Isomers
54.

Tang, Tang; Liu, XiaoZhi; Luo, Xuan; Xue, Zhuangzhuang; Pan, Hai-Rui; Fu, Jiaju; Yao, Ze-Cheng; Jiang, Zhe; Lyu, Zhen-Hua; Zheng, Lirong; Su, Dong; Zhang, Jia-Nan; Zhang, Liang; Hu, Jin-Song

Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 145, no. 25, pp. 13805–13815, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Unconventional Bilateral Compressive Strained Ni–Ir Interface Synergistically Accelerates Alkaline Hydrogen Oxidation
53.

Wan, Hongliu; Qian, Lixiang; Gong, Nengfeng; Hou, Huaming; Dou, Xiaomeng; Zheng, Lirong; Zhang, Liang; Liu, Lichen

Size-Dependent Structures and Catalytic Properties of Supported Bimetallic PtSn Catalysts for Propane Dehydrogenation Reaction Journal Article

In: ACS Catalysis, vol. 13, no. 11, pp. 7383-7394, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Size-Dependent Structures and Catalytic Properties of Supported Bimetallic PtSn Catalysts for Propane Dehydrogenation Reaction
52.

Gu, Hongfei; Yue, Wence; Hu, Jingqi; Niu, Xiangfu; Tang, Hao; Qin, Fengjuan; Li, You; Yan, Qing; Liu, Xinman; Xu, Wenjing; Sun, Zhiyi; Liu, Qingqing; Yan, Wensheng; Zheng, Lirong; Wang, Yu; Wang, Hua; Li, Xinyuan; Zhang, Liang; Xia, Guangming; Chen, Wenxing

Asymmetrically Coordinated Cu–N1C2 Single-Atom Catalyst Immobilized on Ti3C2Tx MXene as Separator Coating for Lithium–Sulfur Batteries Journal Article

In: Advanced Energy Materials, vol. 13, iss. 20, pp. 2204014, 2023, ISSN: 1614-6832.

Abstract | Links | BibTeX

Asymmetrically Coordinated Cu–N1C2 Single-Atom Catalyst Immobilized on Ti3C2Tx MXene as Separator Coating for Lithium–Sulfur Batteries
51.

Li, Xinyuan; Zhuang, Zechao; Chai, Jing; Shao, Ruiwen; Wang, Junhui; Jiang, Zhuoli; Zhu, Shuwen; Gu, Hongfei; Zhang, Jian; Ma, Zhentao; Zhang, Peng; Yan, Wensheng; Zheng, Lirong; Wu, Kaifeng; Zheng, Xusheng; Zhang, Liang; Zhang, Jiatao; Wang, Dingsheng; Chen, Wenxing; Li, Yadong

Atomically Strained Metal Sites for Highly Efficient and Selective Photooxidation Journal Article

In: Nano Letters, vol. 23, iss. 7, pp. 2905-2914, 2023, ISSN: 1530-6984.

Abstract | Links | BibTeX

Atomically Strained Metal Sites for Highly Efficient and Selective Photooxidation
50.

Zhang, Xin; Wang, Cui; Chen, Kai; Clark, Adam H.; Hübner, René; Zhan, Jinhua; Zhang, Liang; Eychmüller, Alexander; Cai, Bin

Optimizing the Pd Sites in Pure Metallic Aerogels for Efficient Electrocatalytic H2O2 Production Journal Article

In: Advanced Materials, vol. 35, iss. 14, pp. 2211512, 2023, ISSN: 0935-9648.

Abstract | Links | BibTeX

Optimizing the Pd Sites in Pure Metallic Aerogels for Efficient Electrocatalytic H2O2 Production
49.

Gong, Shuyan; Sun, Mingze; Lee, Yi-Yang; Becknell, Nigel; Zhang, Jiangwei; Wang, Zhongqi; Zhang, Liang; Niu, Zhiqiang

Bulk-like Pt(100)-oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction Journal Article

In: Angewandte Chemie International Edition, vol. 62, no. 4, pp. e202214516, 2022, ISSN: 1433-7851.

Abstract | Links | BibTeX

Bulk-like Pt(100)-oriented Ultrathin Surface: Combining the Merits of Single Crystals and Nanoparticles to Boost Oxygen Reduction Reaction
48.

Li, Xing; Cheng, Shaobo; He, Yanghua; Qian, Lixiang; Zakharov, Dmitri; Wu, Gang; Shan, Chongxin; Zhang, Liang; Su, Dong

Revealing the dynamics of the alloying and segregation of Pt-Co nanoparticles via in-situ environmental transmission electron microscopy Journal Article

In: Nano Research, vol. 16, iss. 2, pp. 3055-3062, 2022, ISSN: 1998-0000.

Abstract | Links | BibTeX

Revealing the dynamics of the alloying and segregation of Pt-Co nanoparticles via in-situ environmental transmission electron microscopy
47.

Tang, Hao; Gu, Hongfei; Li, Zheyu; Chai, Jing; Qin, Fengjuan; Lu, Chenqi; Yu, Jiayu; Zhai, Huazhang; Zhang, Liang; Li, Xinyuan; Chen, Wenxing

Engineering the Coordination Interface of Isolated Co Atomic Sites Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction Journal Article

In: ACS Appl Mater Interfaces, vol. 14, no. 41, pp. 46401–46409, 2022, ISSN: 1944-8252.

Abstract | Links | BibTeX

Engineering the Coordination Interface of Isolated Co Atomic Sites Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction
46.

Chao, Tingting; Luo, Xuan; Zhu, Mengzhao; Hu, Yanmin; Zhang, Yida; Qu, Yunteng; Peng, Hantao; Shen, Xiaoshuang; Zheng, Xusheng; Zhang, Liang; Hong, Xun

The Promoting Effect of Interstitial Hydrogen on the Oxygen Reduction Performance of PtPd Alloy Nanotubes for Fuel Cells Journal Article

In: Nano Research, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

The Promoting Effect of Interstitial Hydrogen on the Oxygen Reduction Performance of PtPd Alloy Nanotubes for Fuel Cells
45.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Mei, Zhi; Li, Dongsheng; Zhang, Liang; Luo, Long

Ultrafast metal oxide reduction at Pd/PdO2 interface enables one-second hydrogen gas detection under ambient conditions Journal Article

In: Nano Research, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

Ultrafast metal oxide reduction at Pd/PdO2 interface enables one-second hydrogen gas detection under ambient conditions
44.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Heo, Jaeyoung; Peng, Yi; Hu, Wenhui; Liu, Yanchao; Huang, Jier; Ren, Yang; Li, Dongsheng; Zhang, Liang; Luo, Long

Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity Journal Article

In: Advanced Functional Materials, pp. 2204169, 2022.

Abstract | Links | BibTeX

Grain-Boundary-Rich Noble Metal Nanoparticle Assemblies: Synthesis, Characterization, and Reactivity
43.

Wu, Xinbin; Yu, Wei; Xu, Wei; Zhang, Yujun; Guan, Shundong; Zhang, Zheng; Li, Shuwei; Wang, Huanchun; Wang, Xuanjun; Zhang, Liang; Nan, Ce-Wen; Li, Liangliang

Balancing oxygen evolution reaction and oxygen reduction reaction processes in Li–O2 batteries through tuning the bond distances of RuO2 Journal Article

In: Composites Part B: Engineering, vol. 234, pp. 109727, 2022, ISSN: 1359-8368.

Abstract | Links | BibTeX

Balancing oxygen evolution reaction and oxygen reduction reaction processes in Li–O2 batteries through tuning the bond distances of RuO2
42.

Geng, Xin; Liu, Xiaolong; Mawella-Vithanage, Lalani; Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Zhang, Liang; Brock, Stephanie L; Tan, Ting; Luo, Long

Photoexcited NO2 Enables Accelerated Response and Recovery Kinetics in Light-Activated NO2 Gas Sensing Journal Article

In: ACS Sensors, vol. 0, no. 0, pp. null, 2021, (PMID: 34784175).

Abstract | Links | BibTeX

Photoexcited NO2 Enables Accelerated Response and Recovery Kinetics in Light-Activated NO2 Gas Sensing
41.

Geng, Xin; Li, Shuwei; Mawella-Vithanage, Lalani; Ma, Tao; Kilani, Mohamed; Wang, Bingwen; Ma, Lu; Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Shafikova, Alina; Nikolla, Eranda; Mao, Guangzhao; Brock, Stephanie L.; Zhang, Liang; Luo, Long

Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO2 sensing Journal Article

In: Nature communications, vol. 12, no. 1, pp. 1-11, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Atomically dispersed Pb ionic sites in PbCdSe quantum dot gels enhance room-temperature NO2 sensing
40.

Zhou, Chenhui; Zhao, Siming; Meng, Haibing; Han, Ying; Jiang, Qinyuan; Wang, Baoshun; Shi, Xiaofei; Zhang, Wenshuo; Zhang, Liang; Zhang, Rufan

RuCoOx Nanofoam as a High-Performance Trifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zinc–Air Batteries and Water Splitting Journal Article

In: Nano Letters, vol. 21, no. 22, pp. 9633-9641, 2021, (PMID: 34761938).

Abstract | Links | BibTeX

RuCoOx Nanofoam as a High-Performance Trifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zinc–Air Batteries and Water Splitting
39.

Guo, Xia; Liao, Hongwei; Tian, Jiaming; Yang, Chuang; Xia, Fan; Liang, Wenshi; Wang, Nan; Li, Pin; Zhang, Bo; Gong, Linji; Hu, Xi; Zhang, Liang; Li, Fangyuan; Ling, Daishun

A bimetallic nanocatalyst for light-free oxygen sensitization therapy Journal Article

In: Cell Reports Physical Science, vol. 2, no. 8, pp. 100538, 2021, ISSN: 2666-3864.

Abstract | Links | BibTeX

A bimetallic nanocatalyst for light-free oxygen sensitization therapy
38.

Zhang, Liang; Ng, May Ling; Vojvodic, Aleksandra

Role of Undercoordinated Sites for the Catalysis in Confined Spaces Formed by Two-Dimensional Material Overlayers Journal Article

In: The Journal of Physical Chemistry Letters, vol. 11, no. 21, pp. 9400–9407, 2020, ISSN: 1948-7185.

Abstract | Links | BibTeX

Role of Undercoordinated Sites for the Catalysis in Confined Spaces Formed by Two-Dimensional Material Overlayers
37.

Hewa-Rahinduwage, Chathuranga C; Geng, Xin; Silva, Karunamuni L; Niu, Xiangfu; Zhang, Liang; Brock, Stephanie L; Luo, Long

Reversible Electrochemical Gelation of Metal Chalcogenide Quantum Dots Journal Article

In: Journal of the American Chemical Society, vol. 142, no. 28, pp. 12207–12215, 2020, ISSN: 0002-7863.

Abstract | Links | BibTeX

Reversible Electrochemical Gelation of Metal Chalcogenide Quantum Dots
36.

Zhang, Liang; Raman, Abhinav S; Vojvodic, Aleksandra

Reviving Inert Oxides for Electrochemical Water Splitting by Subsurface Engineering Journal Article

In: Chemistry of Materials, vol. 32, no. 13, pp. 5569–5578, 2020, ISSN: 0897-4756.

Abstract | Links | BibTeX

Reviving Inert Oxides for Electrochemical Water Splitting by Subsurface Engineering